QUALITAT 

Des de l’any 2005  Gramagraf  està certificada amb la Norma ISO 9001-2008. La certificació obliga a portar una gestió integrada i de contrastada eficàcia en tots els processos de fabricació.

RESPONSABILITAT MEDIAMBIENTAL

Disposem de la Certificació FSC® i PEFC per la impressió dels seus treballs.

Compromessos amb el medi ambient, gràcies a la utilització de papers reciclats o afegint en els seus crèdits la certificació FSC® o PEFC, pot beneficiar la imatge de la seva empresa.

El FSC® és una organització independent, no governamental, internacional i sense ànim de lucre creada el 1993 amb l’objectiu de promoure una gestió forestal ambiental responsable, socialment beneficiosa i econòmicament viable en els boscos de tot el món.

Gramagraf compta amb la certificació de Bones Pràctiques Ambientals emesa pel Gremi d’Arts Gràfiques.

Untitled  bones_practiques