OPTIMITZA EL TEU MARKETING! (Online i Offline)

posted in: Articles | 0

 

Quan ens plantegem realitzar una campanya de marketing, haurem de fer uns anàlisi previ abans de desenvolupar la idea:

 

MARKETING-TRADICIONAL-ONLINE-PASOS-CAT

 

1- DAFO: És un anàlisi previ escencial, que ens permet conèixer les nostres debilitats, fortalesses, amanaces i oportunitats.

 

2- Definirem els Objectius que es volen conseguir amb la campanya, tenint en compte el DAFO.

 

3- Tenir clar el target: a qui ens volem dirigir.

 

4- Crear un content plan: calendari, recursos (pressupost), competència…

 

Una vegada analitzats aquests 4 punts ens plantejarem com arribar al nostre públic objectiu. Medis i Mitjans.

 

El #MarketingOffline o Tradicional es pot definir de moltes maneres, per ser esquemàtics direm que és quan el missatge es transmet a través de mecanismes tradicionals com són la publicitat massiva i especialitzada a través de mitjans no digitals, radio, tv, revistes, fires, correu comercial; a través de relacions cara a cara com el networking, relacions públiques o els comercials; i generant una experiència: publicitat instal·lada en els punts de venda, publicitat exterior, merchandising, aparadorisme…

 

El #MarketingDigital és la publicitat que es fa a través de la xarxa (xarxes socials, webs corporatives, motors de recerca, botigues online…)

 

En el món actual ens podem trobar empreses que només fan marketing online o altres que aposten pel tradicional, i fins i tot empreses que es pot dir que no realitzen campanyes publicitàries de cap tipus com Zara (Inditex). Però fins i tot, en aquest darrer cas, realitzen campanyes, el seu marketing està en el seu punt de venda, merchandising, aparadorisme i decoració de la botiga.

No hi ha una resposta correcte o incorrecte a l’hora d’escollir el tipus de marketing a realitzar, depèn de múltiples factors, com és el sector, el target, la filosofia de l’empresari, el producte o servei que es vol donar a conèixer, el tipus de distribució, etc.

És important destacar que els dos sistemes no són incompatibles, sinó ben el contrari es poden complementar, és el que es coneix amb el nom de #BlendedMarketing, i és el que pot fer que el resultat d’una campanya sigui òptim.

Es poden fer campanyes offline per aconseguir tràfic digital i/o compres online, i a la inversa, es pot crear un vincle a través de xarxes socials o facilitar informació a través de la web per aconseguir una visita comercial.

Si bé, és cert, que el marketing digital, al no existir fronteres físiques, té la característica de poder segmentar, interactuar i arribar a un mercat més ampli, és important tenir en compte que el marketing tradicional no és només la publicitat de masses, també inclou:

- presentació del producte (merchandising, aparadorisme, packaging….)

- PLV (Publicitat en el lloc de venda)

- Disseny del local / botiga.

 

A més el marketing no acaba amb la campanya, s’ha de mesurar i analitzar els resultats i prendre les accions necessàries en el cas que els resultats no siguin els esperats.

 

Per tant es pot fer una excel·lent campanya marketing, però no aconseguir els resultats òptims per no haver prestat suficient atenció a la resta d’aspectes: al disseny, PLV,  a la presentació del producte, tracte amb el client, etc.

 

SHARE